Innovatie/ontwikkeling

Door goede waarneming van trends en het volgen van (technische) ontwikkelingen op de internationale markt, ontwikkelt Techmar elk jaar nieuwe toepassingen en producten. Waar nodig wordt een concept toegevoegd.

Wereldwijde trends zoals noodzakelijk energiebesparingen, ontwikkelingen op het gebied van recyclen en milieu, veranderingen van consumentengedrag evenals de ontwikkelingen op het gebied van duurzame materialen en toepassingen in andere marktsegmenten worden op de voet gevolgd.

Deze informatie voedt het marketing gedeelte van Techmar, informatie die de basis vormt voor nieuwe ontwikkelingen. Er wordt o.a. samengewerkt met designbureaus en andere kennisinstellingen op het gebied van verschillende technologieën.

1. Schetsfase

Vanuit een creatieve sessie of andere input, zoals marktinformatie en strategie, worden product ideeën gecreëerd. De ideeën worden extern dan wel intern door middel van schetsen omgezet in visuele beelden en vormen op papier.

2. Digitaliseren/uitwerken schetsen

Met behulp van softwarepakketten als Solid Works en Autocad worden de schetsen digitaal omgezet. Het betreft hier de schil van de lamp waarbij nog niet expliciet naar technische uitwerking t.b.v. productie wordt gekeken. Deze renderingen worden commercieel ook ingezet om informatie vanuit de markt te krijgen over de innovaties.

3. Vormmodellen

Door schuim of kartonnen modellen te maken is snel te zien of een model aan de verwachting voldoet aangaande vorm en formaat. Schuimmodellen geven een goede eerste indruk van een te ontwikkelen model.

4. Exploded View digitale tekeningen

In de engineeringfase worden alle technische constructies uitgewerkt. Hiervoor wordt elk deel 3D in de computer getekend totdat een compleet digitaal model ontstaat. Door een exploded view van de tekening te maken en deze te draaien en te bekijken op de computer kunnen de werking, assemblage en mogelijke productiemethodieken bepaald worden. In deze fase kan er bekeken worden welke materialen toegepast kunnen worden en of de werking van bijvoorbeeld draaiende delen voldoet zoals in de schets bedacht.

5. Proto type

Een volgende stap is het maken van een prototype waarin het licht effect enigszins beoordeeld kan worden. In de fabriek wordt een prototype gemaakt van poly resin of d.m.v. Rapid Prototyping. Het model is in zoverre gebruiksklaar dat er een kabel aan zit en er een lichtbron in gemonteerd kan worden.

6. Technische tekeningen 2D

Als alle functionaliteiten voor zover mogelijk beoordeeld zijn worden in de fabriek van de 3D schil uitgewerkte tekeningen gemaakt. Deze technische tekeningen zijn t.b.v kostprijsberekeningen, calculaties van matrijskosten en technische haalbaarheid.

7. Materiaalkeuze

Als er een beslissing is genomen om een model te gaan vermarkten ,worden de matrijzen geopend en dienen er materiaal keuzes gemaakt te worden voor de diverse onderdelen. Aan de hand van materiaalstalen en kleuren worden hiervoor voorstellen gemaakt.

8. Productiemodellen

Als de matrijzen gereed zijn worden de eerste proefmodellen gemaakt voor productie. Hierbij worden de modellen in kleur geassembleerd en beoordeeld. Technisch wordt gekeken of een model aan alle wensen en eisen voldoet. Er worden praktijktesten gedaan om te kijken of het voor de eindgebruiker net zo makkelijk te monteren is als bedacht tijdens de engineering fase. Er worden testen gedaan om te kijken of het model (spat)waterdicht (IP44 of IP68) is en aan alle test eisen voldoet. Waar nodig worden matrijzen aangepast (denk aan passingen, afwerkingen etc.).

Nieuws

Disclaimer | Impressum © 2018 | Webdesign: Ninix.nl