Impressum

Techmar B.V.
Chopinstraat 10-11
7557 EH Hengelo
Tel: +31 43 44 517
Fax: +31 43 44 597

info@techmar.nl
www.techmar.nl

Nederland Handelsreg. nr. 081140840000

Algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Oost Nederland onder nummer 081140830000. Desgevraagd worden de voorwaarden u kosteloos toegezonden.

Wettelijke bepalingen
Techmar B.V. is blij met uw bezoek op deze website en uw belangstelling voor onze producten. Op sommige pagina’s wordt u verzocht enkele persoonsgegevens in te vullen. Het invullen hiervan is vrijwillig. Alle verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen, verder verwerkt resp. indien nodig aan een van onze partners doorgegeven om u individueel te begeleiden, voor het sturen van informatie over onze producten of voor het doen van offertes. Techmar B.V. verzekert u dat uw gegevens op grond van de geldende privacyrechtelijke voorschriften vertrouwelijk worden behandeld.

Linkdistantiëring
Voor de inhoud van de websites van derden, voor zover deze niet tot ondernemingen van de Techmar behoren, die door middel van een hyperlink kunnen worden opgeroepen, neemt Techmar B.V. geen verantwoordelijkheid.
Voor alle links die naar andere pagina’s van het internet zijn gelegd – met uitzondering van die van de ondernemingen van Techmar – geldt:
Techmar B.V. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen invloed op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina’s heeft. Daarom distantieert Techmar B.V. zich hiermee uitdrukkelijk van de gehele inhoud van alle gelinkte pagina’s van deze internetpresentatie en vereenzelvigt zich niet met de inhoud daarvan. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor alle op deze pagina’s ter beschikking gestelde resp. gelinkte software en alle andere materialen. Voor de inhoud is de desbetreffende exploitant verantwoordelijk.

Copyrights
© 2011 Techmar B.V. Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto’s, afbeeldingen, geluid, animaties en video’s alsmede de rangschikking hiervan op www.techmar.nl vallen onder de bescherming van het auteursrecht en van andere beschermende wetten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Techmar B.V. mag de inhoud van deze website alsmede de tot Techmar B.V. behorende domeinnamen met dezelfde inhoud, noch in zijn geheel noch gedeeltelijk gekopieerd, bewerkt, gewijzigd, in elektronische of machine leesbare vorm geconverteerd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Sommige pagina’s bevatten foto’s die vallen onder het copyright van derden.

Handelsmerken
Op onze pagina’s worden beschermde namen en handelsmerken in de regel niet als zodanig aangeduid. Deze dienen echter wel als zodanig te worden beschouwd en behandeld! Voor zover niet anders wordt aangegeven, zijn alle handelsmerken op onze websites merkrechtelijk beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor merken, typeplaatjes, bedrijfslogo’s en emblemen. Wanneer wij op onze sites geldende copyrights of auteursrechten schenden, verzoeken wij u ons hiervan per omgaande per e-mail te berichten (onderwerp: copyright), zodat wij het aanbod indien nodig zo snel mogelijk kunnen herzien.

Geen garantie
Deze website werd met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Techmar B.V. kan echter niet garanderen dat de informatie foutloos en nauwkeurig is. Techmar B.V. sluit daarom iedere aansprakelijkheid voor schade uit die direct of eventueel indirect uit het gebruik van deze website ontstaat, voor zover deze niet berust op bewijsbare opzet of grove nalatigheid van Techmar B.V.

Geen licentie
Het geestelijk eigendom en de merken en auteursrechten die staan vermeld op de website van Techmar B.V. zijn beschermd. Door deze website wordt geen licentie voor het gebruik van het geestelijk eigendom van Techmar B.V. of van derden verleend. Wanneer één van de voorwaarden door de rechtspositie ongeldig wordt, heeft dit geen invloed op het voortbestaan en de geldigheid van de andere punten. Uw suggesties m.b.t. onze website helpen ons de afgebeelde informatie en services voor u te verbeteren. U kunt mailen naar info@techmar.nl

Nieuws

Disclaimer | Impressum © 2018 | Webdesign: Ninix.nl